INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNAKÓW TOWAROWYCH I PRAW AUTORSKICH

 

  • Firma OLDTIMER SERVICE respektuje wszelkie znaki towarowe, wzory przemysłowe i prawa autorskie firm występujących w treści strony. Nie rościmy sobie żadnych praw, zarówno do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak i treści objętych prawem autorskim.
  • Użycie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i treści objętych prawem autorskim ma charakter informacyjny i służy wskazaniu przeznaczenia towaru.
  • Firma OLDTIMER SERVICE nie jest autoryzowanym przedstawicielem, ani dystrybutorem, związanym umownie z żadną z firm pojawiających się w treści strony, w szczególności Indian Motorcycle International LLC®.
  • Produkty zamieszczone na stronie nie są oryginalnymi produktami żadnej z firm wymienionych na stronie, w szczególności Indian Motorcycle International LLC®.
  • Produkty zamieszczone na stronie są zamiennikami oryginalnych części i służą przywracaniu zabytkowym pojazdom wyglądu początkowego.